Anglès

Curs: P4 a 5è primària

Lloc: Escola Els Aigüerols

Dia/hora: Dilluns i dimecres/Dimarts i dijous de 16:30 a 17:45h.

Horari: 16:30 a 17:45h.

Places: 9 min. – 13 max.

Quota mensual: 38,50 €/nen

Inici de l’activitat: Dilluns 3 d’octubre.

Objectius i funcionament

Play English està pensat per a infants de P4 a 4rt de Primària.

L’objectiu de l’activitat és que els nens puguin experimentar l’aprenentatge de la Llengua anglesa d’una manera vivencial i lúdica, de tal manera que gairebé sense adonar-se’n, puguin anar assolint coneixements i recursos de vocabulari i gramaticals i vagin familiaritzant-se amb la Llengüa.

La Metodologia de treball és la següent:
Es proposen dues sessions setmanals de Play English. Els nens treballen diferents activitats lúdiques segons la setmana: Teatre, Matemàtiques, Escriptura, Cançoners, Jocs, Ciència i Cultura General.

La Llengüa vehicular a l’aula será l’Anglès. Així, els nens es rodegen d’aquesta des del primer moment. A més es convida a que s’expressin en la nova llengüa tant amb el monitor icom amb els companys.

En el següent enllaç us deixem la informació referent a aquest curs: Projecte Anglès 2016-2017: INTEL·LIGENCIA ARTIFICIAL VS INTEL·LIGENCIA EMOCIONAL

OBJECTIUS GENERALS

- Familiaritzar el nen amb la Llengüa anglesa.
- Desenvolupar la Comprensió de l’Anglès Parlat.
- Assentar les Bases d’una bona pronunciació.
- Desenvolupament de la capacitat de Reconeixement de paraules escrites.
- Identificar persones, objectes i situacions del context pròxim de l’infant.
- Potenciar l’habilitat de reproduïr sons, expressions i ritmes en llengüa anglesa.

Inscripció: Per inscriure els vostres fills/es s’ha d’omplir la INSCRIPCIÓ PLAY ENGLISH 2017-2018, amb les dades de l’alumne i les preferències de les classes d’anglès.

Baixa: Les baixes sempre es tramitaran per escrit (baixa_extraescolar_angles)

Extraescolars curs 2017-2018