Escacs

Lloc: Un aula del centre.

Cursos: De primer a sisè de Primària.

Dia/Hora: Dijous de 16:30 a 18 h

Places: mím. 6 – màx. 12

Quota mensual: 17€/alumne

Inici de l’activitat:

Coordinadora de l’activitat: Paqui Rodriguez Vallejo

Proveïdor de l’activitat: FORA D’HORES

Objectius de l’activitat:

  • Aprendre la reglamentació bàsica del joc.
  • Assimilar el moviment correcte de les peces.
  • Potenciar l’atenció, concentració i memòria durant les partides
  • Potenciar el raonament lògic-matemàtic.
  • Tenir empatia i comprendre al contrari durant el joc
  • Mostrar una actitud correcta i esportiva davant dels adversaris.
  • Inculcar un respecte cap a les regles dels escacs i practicar el “joc net” (sense trampes).

Metodologia:
Treballen els escacs de manera teòrica i pràctica. La teoria es fa amb les exposicions d’un professor titulat i amb la utilització de mural d’escacs, i la pràctica serà jugar una partida d’escacs.
Primer es mostren els moviments de les peces, des de les més senzilles fins les figures principals.
L’habilitat del nen arriba amb la pràctica i mentre l’ infant aprendrà a observar, comparar, fer conjectures, analitzar, decidir i executar.

Inscripció: 

INSCRIPCIO AIGUEROLS EXTRAESCOLARS FORA D’HORES CURS 2018-2019

 

BAIXA AIGUEROLS EXTRAESCOLARS FORA D’HORES CURS 2018-2019