Natació

Els alumnes de P3 a 6è de primària realitzen el curs de natació d’octubre a maig, respectant calendari escolar.

Enguany l’horari és dimarts i divendres de 17.30 h a 18.15 h.

Inici de les classes de natació:

L’inici de les classes de natació esta pendent de concretar.

Els horaris i les places que atorga el servei municipal són limitats. Els alumnes del curs anterior conserven la seva plaça, sempre i quan renovin la inscripció. Els alumnes que estaven en llista d’espera també, sempre i quan renovin la inscripció. Els nens o nenes que vulguin inscriure’s han de fer la preinscripció i, si el nombre d’inscripcions supera el de places disponibles, es fa un sorteig públic d’assignació. Els alumnes que no obtinguin plaça quedaran en una llista d’espera i, a mesura que es produeixin baixes, ocuparan una plaça a les classes de natació.

Si voleu parlar amb el monitor o monitora del vostre fill demaneu per la coordinadora, us proporcionarà l’horari en que us pugui atendre.

Dinàmica del curs

En tots els cursos es treballa d’acord amb el nivell aquàtic dels alumnes, a partir d’una prova de nivell que es realitza el primer dia de curset. Agrupant aquests nivells en dos grans grups s’obté la iniciació i el perfeccionament.

Iniciació: la seva finalitat és dominar el medi aquàtic, que l’alumne assoleixi certa autonomia dins l’aigua, mitjançant exercicis de familiarització, respiracions, flotacions, propulsions…

Perfeccionament: la seva finalitat és l’aprenentatge de la tècnica correcta de cada estil (crol, esquena, braça i papallona), mitjançant exercicis específics i correctius per tal de millorar progressivament la seva tècnica.

Per als nens que comencen, les primeres sessions són per prendre contacte amb l’aigua, no són representatives del que es farà al llarg del curs.

Indumentària

Banyador (per les nenes es recomana biquini o només la calceta), gorra de piscina, sabatilles de piscina i tovallola o barnús pel cos i tovallola pels peus. Tota aquesta indumentària s’ha de portar marcada amb el nom, sobretot el barnús.

No és obligatori però si recomanable que sigui barnús i, a més a més, portar una tovalloleta exclusivament per assecar els peus.

La roba una vegada a casa, haurà de ser rentada i assecada. Mai mantenir el material i la roba de piscina dins de la bossa.

Normativa a les instal·lacions de la piscina municipal

Vestidors i acompanyants: Els alumnes podran accedir a la zona de vestidors 15 minuts abans i després del curset. Hauran de canviar-se al vestidor que indiqui el personal de la piscina.
La quantitat d’acompanyants que podran accedir als vestuaris així com a la piscina anirà en funció de la quantitat d’alumnes i les seves edats, i hauran de portar obligatòriament sabatilles de bany, la resta de pares/mares hauran de romandre a l’espera de que finalitzi l’activitat fora de l’espai reservat pels alumnes del curset.

Atenció: els nens a partir dels 7 anys hauran d’accedir a través dels vestidors masculins, podent anar fins el vestidor nº 3 que comunica el vestidor masculí i el femení. No podran doncs, ni entrar ni sortir ni accedir a la piscina a través dels vestuari femení.

Cada mes s’indicaran mitjançant llistes (que es penjaran a l’espai de l’AMPA de l’escola) les mares / pares voluntaris que acompanyaran als nens a la piscina cada setmana. Els pares voluntaris s’encarreguen de pujar i baixar als nens des del vestuari assignat fins la piscina i de portar-los al bany durant la sessió si es requereix. Preguem presteu atenció a tots els nens, no es tracta de pujar per poder estar amb el vostre fill, sinó de col·laborar amb l’activitat.

Els pares que no estiguin encarregats de pujar a la piscina amb els nens hauran de sortir dels vestuaris tan bon punt hagin canviat als seus fills per tal de no destorbar a la resta d’usuaris de la piscina.
Els nens es pujaran en files en ordre i amb calma segons els grups assignats pels monitors, es prega puntualitat per no demorar als nens més de l’imprescindible. Si s’arriba tard a l’activitat i la fila ja ha pujat no es podrà accedir.

Les mares/pares dels nens que comencen l’activitat per primer cop i que pensen que els seus fills poden plorar, millor que els primers dies no pugin amb ells, perquè llavors ploraran més. Es recomana sobretot als pares nous molta calma.

És bo que els pares/mares que acompanyin els nens a dalt coneguin el nom dels nens/nenes.
Quan un pare/mare s’emporti un nen/a al bany és important que ho comuniqui al monitor i que li informi també a la tornada. Recordar posar sabatilles i barnús/tovallola per baixar al bany als nens.

A banda, demanen als usuaris/acompanyants que tinguin un comportament adequat en benefici propi i col·lectiu, per això els recordem les següents indicacions:

- No vingueu a la piscina si teniu afeccions a la pell o a la vista, sense haver consultat el metge.
- Cap usuari ni cap acompanyant pot traspassar amb calçat de carrer, el llindar de la porta que comunica amb el passadís de les dutxes.
- No us banyeu si teniu ferides obertes.
- Abans d’entrar a la piscina heu de treure-us les tiretes adhesives.
- Dutxeu-vos abans d’entrar a la piscina, i en sortir és recomanable que us dutxeu amb sabó.
- Utilitzeu la gorra de bany.
- És important que utilitzeu les sabatilles de bany per evitar infeccions als peus, tant a les dutxes com el recinte de la piscina.
- No deixeu la tovallola o barnús molls per terra per després utilitzar-los per eixugar-vos la cara, el cos o els peus. Aquesta pràctica és molt perillosa, i sempre que us sigui possible utilitzeu una tovallola diferent pels peus. S’ha d’evitar que la pròpia tovallola sigui una font de contagi.
- Eixugueu-vos després del bany el plecs de la pell, l’engonal, les aixelles i els peus, per tal d’evitar la humitat.
- L’usuari afectat de micosi (berrugues) i mol·luscos ha de prendre consciència que és font d’infecció, i que si es detecta no podrà accedir al recinte.

Inscripcions

Per fer l’extraescolar de natació cal omplir el formulari d’incripció i dipositar-ho a la bústia de l’AMPA abans del dia 20/09/18

INSCRIPCIO AIGUEROLS EXTRAESCOLAR NATACIÓ CURS 2018 19

Baixa EXTRAESCOLAR NATACIÓ curs 2018-2019