Aquest curs escolar, el preu del menjador és més econòmic amb la mateixa qualitat

Com tots sabeu entre les tasques de l’AMPA d’Els Aigüerols està la gestió del servei de menjador, que porta l’empresa Ausolan-CECOC.

Gràcies a les gestions realitzades per la Comissió d’Acollida i Menjador de l’AMPA i per l’escola, i sense que suposés un detriment de la qualitat del servei, aquest any el preu del menjador ha disminuït un 7,46% per als usuaris fixos i en un 9,33% per als esporàdics. L’any passat el preu del menjador era de 6,70 euros per als usuaris habituals i aquest curs escolar, el preu s’ha fixat en 6,20 euros. El usuaris esporàdics han passat de pagar 7,50 € a pagar 6,80 €.

El benefici més important ho noten els usuaris fixos que, per absència justificada i avisant abans de les 9.15 hores, no facin ús del servei de menjador. L’any passat l’estalvi per aquest dia de baixa era d’1,49 euros mentre que aquest curs 2013-2014 l’estalvi és de 3,04 euros.

Amb aquesta reducció les tarifes s’han adequat als preus que indica el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, en el cas de famílies amb 3 fills que facin ús del servei de menjador de forma habitual, el tercer fill tindrà un 25% de descompte en el preu del menú.