Comissió Comunicació

La Comissió de Comunicació és un conjunt de tres comissions (Mitjans de comunicació, Web i Xarxes Socials) va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer la problemàtica de l’escola Els Aigüerols arreu per aconseguir la continuïtat i construcció de l’escola.

La Comissió de Comunicació té com a objectius principals:

– Difusió de les accions d’Els Aigüerols.
– Canalitzar la comunicació interna i externa de l’AMPA (AMPA-escola, AMPA-pares).
– Vetllar per una imatge corporativa unificada.
– Esdevenir una eina d’interrelació entre les diferents comissions.
– Impulsar nous sistemes d’informació.
– Disseny i producció de les campanyes reivindicatives a favor de la Construcció de l’Escola Els Aigüerols.
– Impulsar la presència de la Comissió i els seus actes als mitjans de comunicació i a la xarxa a fi de facilitar la interrelació virtual entre famílies, professorat i organitzacions, agilitzant així el fluxe d’informació entre els diferents membres de la comunitat escolar: presència a les xarxes socials (facebook, twitter, youtube, pinterest,…).
– Cerca de noves eines de comunicació per difondre les accions de les comissions.
– Aquesta comissió també s’encarrega de crear, mantenir i actualitzar el web de l’AMPA.
– Actualització i dinamització del facebook Comissió ‘Volem l’edifici d’Els Aigüerols ja’ , del compte twitter @Aiguerols i del web del AMPA www.ampaelsaiguerols.com
– Assistència a juntes i assemblees de l’AMPA i comissions.

Està oberta a TOTHOM que hi vulgui col·laborar!

Podeu contactar amb la Comissió de Comunicació a través del mail: info@ampaelsaiguerols.com