Un munt d’activitats extraescolars!

Aquest curs 2013-2014 oferim un munt d’activitats extraescolars: Natació, Anglès, Ioga, Teatre i Art Teràpia.

Per poder oferir totes aquestes activitats l’AMPA compta amb la col·laboració d’entitats molt variades com: Servei d’Esports de l’Ajuntament de Santa Perpètua, Ed’s Play your education, Bambalina, Escola de Música i Dansa…

Podeu veure l’oferta d’activitats extraescolars que hem programat i de com fer-hi la inscripció a: Extraescolars 2013-2014

Extraescolars 2013-2014

¿Per què realizar activitats extraescolars?

Des del Departament d’Ensenyament i l’Esport s’impulsa a augmentar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el mateix centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.

Quantes activitats extraescolars ha de fer un infant o jove?

No hi ha una resposta única. En general podem considerar que és una bona opció fer servir les activitats extraescolars per garantir un entorn educatiu, de relació i lúdic per als infants i joves. Cal tenir en compte, però, de no sobrecarregar-los. Les activitats extraescolars no haurien de superar les 3-4 hores setmanals. Recordeu que els vostres fills necessiten temps lliure i també temps per estar amb vosaltres.

Alguns avantatges significatius són:

La possibilitat de socialització: és a dir, l’oportunitat d’aprendre, d’altres maneres i amb altres persones, normes, valors i pautes socials.
Trobar nous amics.
La relació amb nous referents: noves persones de qui aprendre coses, de qui rebre orientacions.
La possibilitat de descobrir nous interessos i habilitats.

Com triar les activitats?

Tenint en compte que les activitats extraescolars es fan en el temps lliure de l’infant o del jove, aquestes han de ser prou atractives i interessants per a ells. Una bona manera d’encertar l’activitat extraescolar dels vostres fills és preguntar-los directament quina activitat volen fer. No és aconsellable obligar-los a escollir una activitat. És més profitós escoltar les seves preferències i motivar-los per fer l’activitat.

El caràcter i les habilitats de l’infant o del jove ens poden servir de referència a l’hora de triar una activitat per a ells. De vegades tenim tendència a intentar que el nostre fill o filla destaqui en una activitat que nosaltres no vam poder fer. A l’hora d’escollir heu de centrar-vos només en els interessos dels vostres fills. També heu d’evitar escollir una activitat per raons de gènere, ja que ni sempre els nois són millors que les noies en esports, ni sempre les noies són millors que els nois en dansa.

D’altra banda, recordeu que les activitats extraescolars també són espais educatius i d’influència. Cal mostrar interès per les activitats que fan els nois o joves i amb qui es relacionen, siguin adults o de la seva mateixa edat.

Heu de tenir en compte que hi ha activitats que poden afavorir la personalitat de l’infant o del jove. Per exemple:

Si els vostres fills són més aviat tímids i introvertits, les activitats més adequades, seran les que es practiquen en grup, ja que els ajudaran a relacionar-se amb d’altres companys i a vèncer les seves pors i temors.

Si els vostres fills són una mica mandrosos poden practicar activitats individuals, que els obliguin a esforçar-se i no es puguin escudar en el grup, com per exemple: tocar algun instrument musical, la pintura…

Si tenen tendència al nerviosisme o a l’agressivitat, les activitats més adequades són aquelles que els obliguin a dominar-se en situacions en què hi ha una certa tensió, com ara la natació…

Gaudiu de les activitats extraescolars!