Llibres de text curs 2013 / 2014


Benvolgudes famílies,

Com ja es va fer el curs passat, la JUNTA ha gestionat amb les diferents editorials la compra dels llibres de 1r i 2n de primària. Per poder gaudir dels descomptes haureu de ser socis de l’AMPA i estar al corrent de pagament de les quotes (extraescolars, servei acollida…).

La recollida de llibres tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de setembre a les 9:15 i a les 16:45 h, al vestíbul de l’escola. El pagament s’haurà de fer mitjançant ingrés en efectiu al compte de l’AMPA indicant el nom de l’alumne. Per recollir els llibres és imprescindible que presenteu el comprovant del pagament, sense el qual no es lliuraran. El número de compte de l’AMPA on fer l’ingrés és:

LA CAIXA: 2100-8285-92-2200024188

L’import a ingressar serà de 38,31 € els socis i 48,90 € els no socis.

Atentament,

JUNTA DE L’AMPA