Junta

Les funcions principals d’una Associació de Mares i Pares de Alumnes (AMPA) són:

1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.
2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.
6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.
7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

La Junta de l’AMPA de l’Escola Els Aigüerols està formada pels càrrecs de:

Presidenta: Isabel Román
Secretària: Sara Galera
Tresorera: Cristina Ferrando
Vocal Comissió menjador i acollida: Neus Ràfols
Vocal Comissió extraescolars: José María Villaescusa
Vocal Comissió festes: Patricia Peguero
Vocal Comissió educar en família: Edelweiss Velázquez
Vocal Comissió comunicació: Marta Hiraldo
Vocal Comissió reivindicativa: Àngel Casajuana
Vocal Comissió pati: Amalia Ramos
Vocal acollida noves famílies: María Eugenia González

Si penseu que podeu encaixar en alguna de les comissions o teniu dubtes sobre les funcions de cada càrrec no ho dubteu a contactar-nos.

Ja sabeu que la participació és totalment altruista, però recompensa saber que treballes per una fita comuna i necessària, de forma cooperativa, i sobretot, que els grans beneficiaris de la nostra feina són els nostres fills i filles. Resulta del tot fonamental la vostra participació.

La Junta es reuneix regularment cada primer divendres de mes. Les reunions de junta estan obertes a tots els socis de l’AMPA Els Aigüerols, que tenen dret a paraula però no a vot. Animem a tots i totes a participar amb nosaltres a les reunions que duem a terme per tal de planificar entre tots el millor per a l’associació de mares i pares. Confirmeu prèviament la vostra assistència a través del mail de l’AMPA per indicar-vos el lloc i l’hora exacta de cada reunió.

En aquest apartat trobareu la relació de les actes de les reunions de la Junta:

 

Curs 2016-2017

Acta de la reunió, 3 de febrer de 2017

Acta Assemblea General de socis 2016

Curs 2014-2015

Actes de les reunions de la Junta

Acta de la reunió, 20 de gener de 2015.

Acta de la reunió, 18 de novembre de 2014.

Curs 2013-2014

Actes de les reunions de la Junta

Acta de la reunió, 7 febrer de 2014.

Acta de la reunió, 10 de gener de 2014.

Acta de la reunió, 22 de novembre de 2013.

Convocatòries reunions de la Junta

Convocatòria reunió març 2014.

Convocatòria reunió febrer 2014.

Convocatòria reunió gener 2014.

Convocatòria reunió novembre 2013.