Junta

Les funcions principals d’una Associació de Mares i Pares de Alumnes (AMPA) són:

1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.
2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.
6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.
7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

La Junta de l’AMPA de l’Escola Els Aigüerols està formada pels càrrecs de:

President: Jose María Villaescusa
Vicepresidenta: Ana Lucas
Secretària: Sara Galera
Tresorera: Tamara Baños
Vocal Comissió menjador i acollida: Míriam Grau
Vocal Comissió extraescolars: Gemma Villanueva
Vocal Comissió festes i decoració: Ana Lucas
Vocal Comissió educar en família: María Eugenia González
Vocal Comissió comunicació: Francesc Bonàs
Vocal Comissió pati: Cristina Ferrando
Vocal acollida noves famílies: María Eugenia González

Si penseu que podeu encaixar en alguna de les comissions o teniu dubtes sobre les funcions de cada càrrec no ho dubteu a contactar-nos.

Ja sabeu que la participació és totalment altruista, però recompensa saber que treballes per una fita comuna i necessària, de forma cooperativa, i sobretot, que els grans beneficiaris de la nostra feina són els nostres fills i filles. Resulta del tot fonamental la vostra participació.

La Junta es reuneix regularment cada primer divendres de mes. Les reunions de junta estan obertes a tots els socis de l’AMPA Els Aigüerols, que tenen dret a paraula però no a vot. Animem a tots i totes a participar amb nosaltres a les reunions que duem a terme per tal de planificar entre tots el millor per a l’associació de mares i pares. Confirmeu prèviament la vostra assistència a través del mail de l’AMPA per indicar-vos el lloc i l’hora exacta de cada reunió.