Presentació AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Els Aigüerols és una associació sense ànim de lucre, formada per les mares i pares dels alumnes de l’Escola Els Aigüerols, que va néixer al curs 2009-2010. Ja fa més de 10 anys!!!

La nostra missió és col·laborar amb el centre en la seva organització i funcionament, contribuir a millorar la vida escolar i vehicular la comunicació entre les famílies i l’escola.

Per poder oferir aquest projecte, els nostres principals objectius són:

 • Donar suport i assistència als membres de l’associació.
 • Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre, cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració del projecte de centre.
 • Promoure i realitzar tota mena d’activitats complementàries, de lleure, culturals i esportives.
 • Incloure a  totes les famílies en les activitats de l’AMPA per tal de crear una veritable comunitat educativa.

El nostre treball se centra a oferir uns serveis que pretenem que siguin cada cop millors:

 • Menjador escolar: aposta per una alimentació sana i pels bons hàbits alimentaris. L’empresa que gestiona aquest servei és https://tresmes.com/
 • Extraescolars: Enguany per la situació de pandèmia les extraescolars s’han limitat a natació i futbol. Consulta-les a: https://www.ampaelsaiguerols.com/extraescolars-2020-2021/
  Servei d’acollida i menjador: per conciliar la vida familiar i l’escola.
 • Festes: per motivar les famílies i generar un bon ambient entre tots els que formem part d’Els Aigüerols.
 • Reivindicació de l’edifici, pel manteniment del projecte educatiu i suport a l’escola pública catalana
 • Educar en família: organitzar activitats, xerrades i tallers per fomentar l’aprenentatge de pares i mares vers l’educació dels fills/es

Creiem que la bona entesa entre l’AMPA i l’escola és essencial per al bon desenvolupament del centre. Per això mantenim reunions periòdicament i col·laborem econòmicament en diversos projectes i activitats.

Us animem a incorporar-vos a l’engranatge de l’AMPA, perquè com més siguem, més hi aconseguirem!