Servei d’Acollida

Des de l’AMPA gestionarem indirectament el Servei d’Acollida a través de la subcontractació de l’empresa TRESMES.

El Servei d’acollida matinal té com a finalitat donar resposta a aquelles famílies que, per diferents motius, tenen la necessitat de dur els seus fills a l’escola abans del seu inici.

L’objectiu bàsic d’aquest servei és oferir als nens i nenes un espai agradable i enriquidor mentre esperen l’inici de la jornada escolar, i on podran prendre l’esmorzar, que cal portar de casa.

Per omplir aquesta espai de temps, se’ls proposa fer diferents activitats, com ara dibuixar, pintar, llegir contes, fer trencaclosques, jocs de taula, de construcció, petits tallers, escoltar música, etc.
L’horari del servei d’acollida és de dilluns a divendres de 07:45h a 09:00h del matí, i es pot fer-ne ús del servei en qualsevol moment, sempre que estigui actiu.

25-EA INFORMACIÓ MENJADOR 19-20


La metodologia i desenvolupament de l’activitat

La monitora recull els nens/nes a les 07.45 h del matí. Es passa llista a mesura que  arriben i comencen a esmorzar.

Un cop acaben d’esmorzar comencen les activitats. Són variades i relaxades: tallers relacionats amb les estacions i festes populars, jocs de taula, contes, etc.

A les 8.50h, aproximadament, comencen a recollir per entrar a les aules.


Procés d’inscripció

Els alumnes podran utilitzar aquest servei de forma fixa o eventual.

Els alumnes que vulguin fer-ne ús com a fixos hauran d’inscriure’s al setembre online a través de la web de TRESMES www.tresmes.com a l’apartat d’ INSCRIPCIONS, un cop iniciat el curs per inscriure’s han d’omplir el full d’inscripció que us lliurarà la monitora i dipositar-ho a la bústia de l’AMPA o lliurar-lo a la monitora.

Si durant el curs escolar hi ha algun canvi en les dades d’inscripció, cal que ho comuniqui per escrit al monitor.


Baixes i absències

Si un alumne es vol donar de baixa, ho ha de comunicar anticipadament i per escrit al monitor o a la bústia de l’AMPA.


Requisits

Cal ser soci de l’AMPA per poder gaudir Cal ser soci de l’AMPA per poder gaudir dels descomptes en el servei d’Acollida de forma fixe.


Cobrament del servei

El cobrament dels rebuts als alumnes fixos es farà mitjançant domiciliació bancària durant els primers dies de cada mes.

En els casos de rebuts retornats es farà arribar un comunicat a la família i aquesta disposarà de cinc dies laborables per pagar-lo en efectiu al monitor o ingressar-ho al compte corrent de l’AMPA.

Si el rebut retornat no ha estat pagat durant aquest cinc dies, l’alumne no podrà utilitzar el servei fins que es saldi el deute.

El recàrrec de les despeses bancàries per rebuts retornats anirà a compte de la família.

Preus del servei

Servei fix (preu per a socis de l’AMPA):

Tarifa de 7.45 a 9h: 20 €/mes.
Tarifa de 8.30 a 9h: 10€/mes.

Descomptes per a germans: 50%
_________________________

Preus (per a dies esporàdics, tant socis com no socis):

Tarifa de 7.45 a 9h: 3€/dia.
Tarifa de 8.30 a 9h: 1,5€/dia.

_______________________________

Preus (per a fixos no socis):

Pagament (en efectiu) per avançat.
Tarifa de 8.00 a 9 h: 35€/mes
Tarifa de 8.30 a 9 h: 17,50€/mes

Inscripció servei Acollida Matinal curs 2019-2020
Baixa Servei Acollida Matinal curs 2019-2020