Servei d’acollida

Des de l’AMPA portem la gestió del Servei d’acollida mitjançant la subcontractació de l’empresa MELL SL. El Servei d’acollida matinal té com a finalitat donar resposta a aquelles famílies que, per diferents motius, tenen la necessitat de dur els seus fills a l’escola abans del seu inici.

L’objectiu bàsic d’aquest servei és oferir als nens i nenes un espai agradable i enriquidor mentre esperen el començament de la jornada escolar, i on podran prendre l’esmorzar que cal portar de casa.

Per això, se’ls proposa fer diferents activitats com dibuixar, pintar, llegir contes, fer trencaclosques, jocs de taula, de construcció, petits tallers, escoltar música, etc.
L’horari és de dilluns a divendres de 08:00 h a 09:00 h del matí i es pot fer-ne ús del servei en qualsevol moment mentre estigui actiu.


La metodologia i desenvolupament de l’activitat

La monitora comença a acollir les nenes i els nens a les 08.00 h del matí. Passen llista a mesura que van arribant i comencen a esmorzar.

Un cop acaben d’esmorzar comencen les activitats. Són variades i tranquil·les: tallers relacionats amb les estacions i festes populars, jocs de taula, contes, etc.

A les 8.50h aproximadament comencen a recollir per entrar a les aules.


Procés d’inscripció

Els alumnes podran utilitzar aquest servei de forma fixa o eventual.

Els alumnes que vulguin fer-ne ús com a fixos han d’omplir el full d’inscripció que us lliurarà la monitora i dipositar-ho a la bústia de l’AMPA o lliurar-lo a la monitora.

Si durant el curs escolar hi ha algun canvi en les dades d’inscripció, cal que ho comuniqui per escrit al monitor.


Baixes i absències

Si un alumne es vol donar d’alta cal que ompli el full d’inscripció que us lliurarà la monitora i dipositar-ho a la bústia de l’AMPA o lliurar-lo la monitora.

Si un alumne es vol donar de baixa, ho ha de comunicar anticipadament i per escrit al monitor o a la bústia de l’AMPA.


Condicions

Cal ser soci de l’AMPA per poder gaudir d’aquest servei de forma fixa.


Cobrament del servei

El cobrament dels rebuts als alumnes fixos es farà mitjançant domiciliació bancària durant els primers dies de cada mes.

En els casos de rebuts retornats es farà arribar un comunicat a la família i aquesta disposarà de cinc dies laborables per pagar-lo en efectiu al monitor o ingressar-ho al compte corrent de l’AMPA.

Si el rebut retornat no ha estat pagat durant aquest cinc dies, l’alumne no podrà utilitzar el servei fins que es saldi el deute.

El recàrrec de les despeses bancàries per rebuts retornats anirà a compte de la família.

Preus del servei

Servei fix:

Tarifa de 8.00 a 9h: 20 €/mes.
Tarifa de 8.30 a 9h: 10€/mes.

Descomptes per a germans: 50%
_________________________

Dies esporàdics:

Tarifa de 8.00 a 9h: 3€/dia.
Tarifa de 8.30 a 9h: 1,5€/dia.

_______________________________

Preus per a fixos no socis:

Pagament es efectiu per avançat.
Tarifa de 8.00 a 9 h: 35€/mes
Tarifa de 8.30 a 9 h: 17,50€/mes

Inscripció servei d’acollida curs 2016- 2017
Baixa servei acollida curs 2016-2017