Els infants d’Els Aigüerols tindran prioritat al Casal d’Estiu de l’escola.

Us informem que el Casal d’Estiu de l’Escola Els Aigüerols tindrà lloc del 25 de juny al 26 de juliol, en horari de matí i tarda (de 09:00h a 14:00h i de 15:00 16:30 h), amb els serveis d’acollida i menjador. Es podrà optar per quatre o cinc setmanes o setmanes soltes.

Aquest casal està subvencionat per l’Ajuntament, és obert a infants de P3 a 1r de primària i la novetat d’aquest any és que la llengua vehicular serà l’anglès. Així, l’equip de monitoratge està qualificat tant en l’educació en el lleure, com en la llengua anglesa. El fet de que el Casal d’Estiu sigui en anglès, permet que els nens aprenguin de primera mà vocabulari, expressions, cançons, jocs, sense oblidar que el principal objectiu del casal d’estiu és que els nens gaudeixin de la seva estona de lleure a l’escola, jugant i compartint rialles i bons moments amb companys i monitors.

Aquest any el casal està coordinat per l’Ester Dorado, que realitza l’extraescolar d’anglès. L’Ester té més de 6 anys d’experiència en l’organització de casals i activitats de lleure educatiu. La reunió informativa tindrà lloc el dimarts 14 de maig a les 17:45h a l’escola amb la presència de Rosa M. Campo, Directora del Casal i d’Ester Dorado com a responsable del projecte.

En el següent enllaç trobareu el powerpoint de la presentació del Casal: Presentació del Casal

L’AMPA de l’escola Els Aigüerols va realitzar una enquesta per mail per conèixer la opinió sobre fer el casal amb anglès. Unes cinquanta persones hi vàren participar i el resultat va ser que gairebé el 100% dels enquestats estaven a favor que la llengua vehicular del casal fos amb anglès.

S’han fixat dues franges de matriculació: Els dies 15, 16 i 17 per a aquelles famílies que sol·licitin beca a l’Ajuntament (beca pel casal o beca pel segon i successius germans). I del 27 al 31 de maig per al a resta. L’horari serà al matí a partir de les 9.15h i a la tarda a partir de les 16:45, al despatx de l’AMPA (al fons del 2n pis). Fora d’aquestes dates no s’acceptarà cap matriculació més. Tan mateix, s’hauran d’abonar 50 € per confirmar la plaça i la resta es cobrarà mitjançant rebut domiciliari.

La documentació imprescindible per poder formalitzar la matriculació al casal és la següent:
 – Inscripció degudament omplerta
 – Dues fotografies de carnet de l’infant
 – Fotocòpia del DNI del Tutor Legal i de l’infant en cas de tenir-ne
 – Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
 – Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant
 – 50€ pel pagament de la inscripció
 – Número de compte bancari per domiciliar la resta del preu del casal

Els preus del casal d’aquest any són els següents:

Preus Casal Estiu 2013

En el següent enllaç: Bases Ajuts Socials Estiu 2013 trobareu les bases per a l’atorgament d’ajuts per als casals d’estiu organitzats per les AMPA de les escoles públiques d’educació infantil i primària de Santa Perpètua, per inscripcions de 4 o 5 setmanes de casal (al matí o tot el dia). Com a novetat, aquest any el descompte del 10% per al segon (i successius germans) també caldrà sol·licitar-ho a l’ajuntament i es concedirà o no en funció de la renda familiar.

En relació als dubtes que van sortir a la reunió informativa del casal d’estiu us informen que:

– L’Ajuntament ens comunica que podem aplicar un criteri de prioritat pels alumnes de l’escola ELS AIGÜEROLS en la matriculació al casal d’estiu 2013 atès que les bases que regulen la subvenció municipal als casals organitzats per les AMPA de les escoles públiques no s’indica res en aquest sentit.
– El número de places ofertades al casal d’estiu 2013 serà de 100.