Comissió Cavalcada Reis 2017-2018

CAVALCADA DE REIS

 

Com cada any, l’Ajuntament atorga una subvenció a totes aquelles entitats que vulguin fer-se càrrec de decorar les carrosses, amb motiu de la Cavalcada de Reis Mags.

L’AMPA s’encarrega de sol·licitar aquesta subvenció. L’import de la subvenció ho especifica cada any l’ajuntament. El pressupost de la carrossa és cobert íntegrament per la subvenció municipal.

L’AMPA no finança material per a aquest efecte. Per tant, el pressupost municipal esdevé la única fons de subvenció.

Des del Departament de Cultura es van posar en contacte amb l’AMPA per informar-nos, tant de la convocatòria i justificació de la subvenció, així com de les reunions informatives prevista fins a final d’any.

Com a norma general, només els nens de 1er de primària, socis de l’AMPA, tenen dret a participar i gaudir de la cavalcada de reis. També podran participar els pares, mares i germans/nes d’aquells, si finalment es decideix formar una comparsa de l’escola.

Per tant, és important que hi col·laboreu. Es tracta d’una oportunitat pràcticament única per a molts dels vostres fills/es.

Els pares i/o mares dels alumnes de 1er s’haurien d’organitzar de tal manera que designin a dues persones encarregades d’assistir a les reunions convocades pel departament de Cultura.

Aquests seran les encarregades de traspassar la informació a la resta de famílies.

També haurà d’haver una persona encarregada de recopilar totes les factures de despesa (no serveixen tiquets, només factures oficials). Només seran vàlides les factures de despesa compresa entre les dates que indica l’ajuntament. Aquesta persona serà la tresorera dels diners de la subvenció.

L’AMPA farà lliurament dels diners a aquesta persona en forma de transferència, per deixar constància que rep els diners. Aquesta persona haurà de fer arribar a l’AMPA totes les factures i justificant de pagaments per poder justificar la subvenció.

cavalcada 2017Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient, Santa Perpètua de Mogoda, 2017

L’Ajuntament indicarà a les famílies el lloc, les dates i els horaris per decorar el camió. Com són pocs dies, us recomanem que us organitzeu per preparar les coses amb antel·lació i que aquests dies siguin només per col·locar tot el material comprat.

Si els pares dels alumnes volen reunir-se per organ

itzar el treball previ, poden demanar a l’ajuntament que els cedeixi un espai en algun centre cívic, mitjançant instància genèrica.

L’any passat, l’Ajuntament va cedir a l’AMPA d’Els Aigüerols, un espai per guardar material de la cavalcada. Per tant, en principi hi hauria d’haver material excedent.

Si es decideix utilitzar l’equip de música de l’AMPA, s’haurà de comunicar aquest fet a la Junta de l’AMPA. Les persones que ho sol·licitin seran responsables de vetllar pel bon estat i seguretat de l’equip.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.

AMPA ELS AIGÜEROLS