D’AMPA a AFA

Amb el nou canvi de junta l’AMPA dels Aigüerols ha passat a definir-se com a AFA (Associació de Famílies d’alumnes).

Aquest canvi de denominació correspon a l’evolució constant de la societat en què vivim i a la voluntat de representar a tots els nivells la diversitat de tipologies familiars que avui en dia existeixen. Creiem que és important que totes les famílies que formen part dels Aigüerols se sentin identificades amb l’escola.

Aquesta denominació no representarà cap canvi significatiu en la gestió i les tasques que ens corresponen dur a terme, però sí que considerem que és més inclusiva i representativa de la societat en la qual els nostres infants s’estan formant.

Fa molts anys als centres escolars l’agrupament de famílies es denominava APA (Associació de Pares d’Alumnes) aquest terme només s’associava a la figura masculina de la família com a membre relacionada amb l’educació dels fills/es i excloïa els altres membres del nucli familiar. Posteriorment, i amb la voluntat de resoldre aquest greuge, es va proposar la denominació d’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes). Amb aquest canvi la figura femenina ja quedava inclosa en l’educació dels fills/es i en la participació de la criança dins l’escola. Aquest terme ha estat utilitzat durant molts anys, però actualment encara no és prou representatiu. És per això que neix un nou terme més universal i integrador, AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), amb la intenció de vincular a l’escola tota la diversitat d’entorns familiars existents a la nostra societat.