Comunicat venda llibres 2015-2016

Comunicat venda llibres 2015-2016

Com en cursos anteriors, la JUNTA ha gestionat amb les diferents editorials la compra dels llibres de primària. Per poder gaudir dels descomptes haureu de ser socis de l’AMPA i estar al corrent de pagament de les quotes (extraescolars, servei acollida…).
Com a novetat d’aquest any, per poder gaudir del descompte caldrà abonar conjuntament amb els llibres la quota anual de l’AMPA que és de 20€ per família i lliurar el full d’alta com a socis en el moment de recollir els llibres.
Com que encara hi ha llibres que no han arribat, no podem dir el dia que es podran recollir. El pagament s’haurà de fer prèviament mitjançant ingrés en efectiu/transferència al compte de l’AMPA indicant el nom de l’alumne. Per recollir els llibres és imprescindible que presenteu el comprovant del pagament, sense el qual no es lliuraran.